วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลอาคารสถานที่


            * ชื่ออาคาร/สถานที่ระบบประปาพร้อมถังน้ำใต้ดินและหอสูง
            * ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2553
            * งบประมาณ: 699000      
 * ชื่ออาคาร/สถานที่อาคารหอพักนักเรียน ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่ต่ำกว่า 630 ตารางเมตร
* ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2553
* งบประมาณ: 3000000

        * ชื่ออาคาร/สถานที่สร้างรั้ววิทยาลัยขนาดพื้นที่ 2,170 เมตร
        * ปี พ.ศ.ที่สร้าง: 2555
        * งบประมาณ: 2903770
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น